Základová deska Ostravice

Základová deska Ostravice

Stavba této základové desky se nacházela v řečišti v blízkosti vodního toku Ostravice. Základové rýhy byly hloubeny do zeminy kterou z vetší části tvořil hrubý štěrk. Z toho důvodu byla zvýšena spotřeba k vylití základových spár. Z obavy před možností záplav bylo nutno stavbu zvýšit oproti…

Základová deska Orlová

Základová deska Orlová

Základová deska v Orlové se nacházela v kopcovitém terénu, proto založení stavby bylo komplikované touto nerovností. Základy se musely proto hloubit na několik výškových úrovní, čemuž následovala i složitější betonáž. Poněvadž se stavba nacházela v oblasti postiženou důlní aktivitou bylo nutno základovou…

Základová deska Malenovice

Základová deska Malenovice

Půdorys základové desky byl obdélníkového tvaru, což vzhledem k okolnímu svažitému terénu, vyžadovalo terénní úpravy z jedné strany značného návozu zeminy. Součástí stavby základové desky bylo také usazení čističky odpadních vod a vsakovací jímky dešťových vod. Realizace základové desky nebyla nějak náročná…

Základová deska Hutisko Solanec

Základová deska Hutisko Solanec

Základová deska Hutisko Solanec – soupis provedených prací: Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka Základové pasy – výkop Úprava základové spáry Montáž uzemnění a prostupů Betonáž základových rýh Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže Betonáž tvárnic Montáž ležaté…

Základová deska Frýdlant nad Ostravicí

Základová deska Frýdlant nad Ostravicí

Základová deska myčky aut – soupis provedených prací: Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka Základové pasy – vykopání Úprava základové spáry Montáž uzemnění a prostupů Betonáž základových rýh Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže Betonáž tvárnic Montáž ležaté…

Základová deska Frenštát pod Radhošťěm

Základová deska Frenštát pod Radhošťěm

Základová deska – soupis realizovaných prací: Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka Výkop základových pásů Úprava základové spáry Montáž uzemnění a prostupů Betonáž základových rýh Sestavení bednících tvárnic včetně výztuže Betonáž tvárnic Montáž ležaté splaškové kanalizace a…

Základová deska Skalice u FM

Základová deska Skalice u FM

Ve Skalici u Frýdku Místku proběhla stavba základové desky pro rodinný dům a garáž. Základová deska Skalice 1 ◄ Zpět Další ► Obrázek 1 z 2   Stavba základové desky byla realizována na jaře roku 2013. Prováděné práce za zakázce…

Základová deska Tísek

Základová deska Tísek

Základová deska v Tísku je umístěna na pozemku, kde je těsně pod jeho povrchem skála. Obávali jsme se tedy spolu s zákazníkem, že na tuto skálu narazíme a budeme muset provádět náročné úpravy pro umístění základové desky. Při vlastní realizaci…