STAVEBNÍ POJMY

Základová deska –  stavební pojmy

Základová deska / základy domu

Základová deska je jednou z nejzásadnějších součástí stavby rodinného domu. Základová deska převádí zatížení celé konstrukce svrchní stavby domu do země a to rovnou, anebo přes základové pasy. Velikost základové desky je většinou shodná se zastavěným rozměrem svrchní stavby (rodinného domu, anebo jiné stavby). Konstrukce a rozměry základové desky se stanoví podle hydrogeologického průzkumu.  Pro zpevnění základové desky se běžně používají KARI sita s různou velikostí OK. Nejběžnější rozměr OK KARI síta je 150 x 150 mm se sílou 6 mm. Základy domu – základová deska  také běžně obsahuje ležatou kanalizaci. Tato kanalizace slouží pro odvod veškerých vod v rodinném domě.

Základová deska - pojmy

 

Hrubá stavba

Termín hrubá stavba se může lišit u různých stavebních firem. Odlišnosti v rozsahu naleznete také u Hrubé stavby zděného domu a hrubé stavby dřevostavby. Většinou se ale jedná o stavbu obsahující všechny nosné i nenosné svislé konstrukce. Do hrubé stavby také patří také vodorovné konstrukce (všechny konstrukce jsou ale hrubé a nepočítá se s finální povrchovou úpravou) včetně střešního pláště a střešní krytiny. Do Hrubé stavby také standardně patří hydroizolace základové desky a zateplení spodní stavby. V neposlední řadě se do hrubé stavby zděných domů zahrnuje také komín.

Hrubá stavba pojmy

 

Hydroizolace spodní stavby / hydroizolace základů

Na provedení hydroizolace základové desky je potřeba dbát velký zřetel. Patří totiž k nejproblematičtějším úkonů při stavbě rodinného domu. Provede-li se izolace nekvalitně, mohou se v budoucnu projevit zásadní problémy viditelné jako plísně a vlhnutí zdiva .

TLAČÍTKO poptávka

Hydroizolace z asfaltových pásů

Obvyklým materiálem pro provádění jsou asfaltové pásy. Asfaltové pásy se používají jak z oxidovaných, tak i z modifikovaných asfaltů v jedné vrstvě. Je-li to zapotřebí, je možné provádět hydroizolace základů také ve dvou vrstvách. Dvouvrstvé systémy z modifikovaných asfaltových pásů se využívají u tlakových izolací. Protože je izolace proti vodě je spojena i s izolací proti radonu (může, ale nemusí být), je nutné v tomto případě používat pouze asfaltové pásy, které jsou k tomuto účelu určeny (např. ARGO P, VIS V aj). Také se používají další způsoby hydroizolace základové desky jako jsou izolace ze stěrkových hmot, izolace z PVC a Nopové izolace. Nejběžnějším způsobem ale stále zůstávají asfaltové modifikované pásy.

Hydroizolace základové desky

 

 

Leave a Reply