Základová deska Frýdlant nad Ostravicí

Základová deska Frýdlant nad Ostravicí

Základová deska myčky aut – soupis provedených prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Základové pasy – vykopání
 • Úprava základové spáry
 • Montáž uzemnění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže
 • Betonáž tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště
 • Provedení celoplošné hydroizolace základů
 • Usazení a betonáž akumulační nádrží

Objekt stavby se nachází v blízkosti Frýdlantu nad Ostravicí a slouží jako objekt myčky aut a správní budovy. Výkopové a zemní práce byly ovlivněny štěrkovým podložím, které vyžadovalo pažení výkopu, zajišťující stabilitu výkopu. Komplikace se vyskytovaly i při hloubení jam i betonáže pro akumulační jímky čisticí soustavy. Atypické bylo také budování sběrných ploch externích mycích boxů. Všechny práce jsme přes nečekané vícepráce dokončili v termínu k zákazníkově spokojenosti.

Václav Podešva

Základová deska Frýdlant nad Ostravicí 1

Základová deska Frýdlant nad Ostravicí 3

 

Základová deska cena. Zajímá Vás za kolik bychom Vám zrealizovali Vaši základovou desku?

TLAČÍTKO poptávka

 

 

 

Rádi a ochotně Vám naceníme Vaše základy domu.