Základová deska Jistebník

Základová deska Jistebník

Stavba základové desky v Jistebníku, probíhala bez obtíží. Jedinou komplikaci stavby byl menší pozemek stavebníka na kterém bylo problematické uskladnění sejmuté ornice a uložení stavebního materiálu.  Velikost pozemku také celkově mírně komplikovala pohyb na staveništi. Výhodou stavby základové desky v Jistebíku na druhou stranu bylo, že jsme nenarazili na žádné další komplikace. Stavba základové desky byla tedy dokončena před plánovaným termínem, což potěšilo zákazníka a následná Hrubá stavba domu, mohla začít s týdenním přestihem.

Václav Podešva

Základová deska Jistebník – soupis provedených prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Základové pasy – výkop
 • Úprava základové spáry
 • Montáž uzemnění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže
 • Betonáž tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště
 • Provedení hydroizolace základů

Základová deska cena. Zajímá Vás za kolik bychom Vám zrealizovali Vaši základovou desku?

TLAČÍTKO poptávka

 

 

 

Rádi a ochotně Vám naceníme Vaše základy domu.

 

Podívejte se na referenci majitele této základové desky