Základová deska Orlová

Základová deska Orlová

Základová deska v Orlové se nacházela v kopcovitém terénu, proto založení stavby bylo komplikované touto nerovností. Základy se musely proto hloubit na několik výškových úrovní, čemuž následovala i složitější betonáž. Poněvadž se stavba nacházela v oblasti postiženou důlní aktivitou bylo nutno základovou desku obvodově doplnit o věncovou výztuž tvořenou armokoši.

Václav Podešva

Základová deska Orlová -soupis provedených prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Základové pasy – výkop
 • Úprava základové spáry
 • Montáž uzemnění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže
 • Betonáž tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště

 

Základová deska cena. Zajímá Vás za kolik bychom Vám zrealizovali Vaši základovou desku?

TLAČÍTKO poptávka

 

 

 

Rádi a ochotně Vám naceníme Vaše základy domu.

 

Nezapomeňte se níže podívat na referenci majitele této základové desky!