Základová deska Ostravice

Základová deska Ostravice

Stavba této základové desky se nacházela v řečišti v blízkosti vodního toku Ostravice. Základové rýhy byly hloubeny do zeminy kterou z vetší části tvořil hrubý štěrk. Z toho důvodu byla zvýšena spotřeba k vylití základových spár. Z obavy před možností záplav bylo nutno stavbu zvýšit oproti původnímu projektu. Základová deska byla dokončena v předpokládaném termínu.

Václav Podešva

Základová deska Ostravice – soupis provedených prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Základové pasy – vylití
 • Úprava základové spáry
 • Montáž uzemnění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže
 • Betonáž tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště
 • Hydroizolace spodní stavby

 

Základová deska cena.

Zajímá Vás za kolik bychom Vám zrealizovali Vaši základovou desku?

TLAČÍTKO poptávka

 

 

 

Rádi a ochotně Vám naceníme Vaše základy domu.

Nezapomeňte se níže podívat na referenci majitele této základové desky!