Základová deska Ostravice

Základová deska Ostravice

Stavba této základové desky se nacházela v řečišti v blízkosti vodního toku Ostravice. Základové rýhy byly hloubeny do zeminy kterou z vetší části tvořil hrubý štěrk. Z toho důvodu byla zvýšena spotřeba k vylití základových spár. Z obavy před možností záplav bylo nutno stavbu zvýšit oproti…

Základová deska Orlová

Základová deska Orlová

Základová deska v Orlové se nacházela v kopcovitém terénu, proto založení stavby bylo komplikované touto nerovností. Základy se musely proto hloubit na několik výškových úrovní, čemuž následovala i složitější betonáž. Poněvadž se stavba nacházela v oblasti postiženou důlní aktivitou bylo nutno základovou…

Základová deska Nová ves okr. Frýdek-Místek

Základová deska Nová ves okr. Frýdek-Místek

Základová deska se nacházela v řečišti v blízkosti vodního toku Ostravice.Před stavbou samotné základové desky předcházela likvidace starého dřevěného domu, roubeného typu.  Majitel si zajistil likvidaci svrchní stavby. Po domě zůstal starý betonový základ, kde jsme dle požadavků zákazníka provedli úpravy a…

Základová deska Malenovice

Základová deska Malenovice

Půdorys základové desky byl obdélníkového tvaru, což vzhledem k okolnímu svažitému terénu, vyžadovalo terénní úpravy z jedné strany značného návozu zeminy. Součástí stavby základové desky bylo také usazení čističky odpadních vod a vsakovací jímky dešťových vod. Realizace základové desky nebyla nějak náročná…

Základová deska Jistebník

Základová deska Jistebník

Stavba základové desky v Jistebníku, probíhala bez obtíží. Jedinou komplikaci stavby byl menší pozemek stavebníka na kterém bylo problematické uskladnění sejmuté ornice a uložení stavebního materiálu.  Velikost pozemku také celkově mírně komplikovala pohyb na staveništi. Výhodou stavby základové desky v Jistebíku na…

Základová deska Hutisko Solanec

Základová deska Hutisko Solanec

Základová deska Hutisko Solanec – soupis provedených prací: Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka Základové pasy – výkop Úprava základové spáry Montáž uzemnění a prostupů Betonáž základových rýh Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže Betonáž tvárnic Montáž ležaté…

Základová deska Frýdlant nad Ostravicí

Základová deska Frýdlant nad Ostravicí

Základová deska myčky aut – soupis provedených prací: Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka Základové pasy – vykopání Úprava základové spáry Montáž uzemnění a prostupů Betonáž základových rýh Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže Betonáž tvárnic Montáž ležaté…

Základová deska Frenštát pod Radhošťěm

Základová deska Frenštát pod Radhošťěm

Základová deska – soupis realizovaných prací: Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka Výkop základových pásů Úprava základové spáry Montáž uzemnění a prostupů Betonáž základových rýh Sestavení bednících tvárnic včetně výztuže Betonáž tvárnic Montáž ležaté splaškové kanalizace a…