TECHNOLOGIE

 Základové desky – postup výstavby

Podívejte se na krátkou foto-prezentaci a udělejte si představu o tom, jak se staví základová deska.

Vyměření stavby – základové desky

zaměrení základové desky geodetem

 Montáž laviček pro základovou desku

Stavba laviček základové desky

Sejmutí ornice cca 20-30cm

sejmutí ornice pro stavbu základové desky

 Výkop základových rýh základové desky

Výkop základové rýhy

Podsyp základové spáry kamenivem vč. zahutnění

prirodni-kamenivo-drcene-2

Montáž uzemnění Fe-Zn 30×4 vč. vývodů a zhotovení prostupů pro inž. sítě (voda, elektřina, kanalizace)

Uzemnění základové desky

Betonáž základových rýh, popřípadě uložení armokošů.  Stavba základové desky

betonáž základových rýh

Montáž ztraceného bednění vč. výztuže

tritreg a roxor

Betonáž ztraceného bednění

montáž ztraceného bednění

Montáž a vyspádování ležaté kanalizace (KG systém, DN 100-160)

Montáž ležaté kanalizace

Závoz a zahutnění vnitřku stavební plochy zeminou a kamenivem fr.16-63

prirodni-kamenivo-drcene-2

 

Montáž obvodového bednění na tloušťku bet. desky,uložení kari sítí (výztuže) s přesahem

obovdové bednění

Betonáž základové desky

deska tísek

Po zatvrdnutí odbednění a úklid staveniště

TLAČÍTKO poptávka