Základová deska Tísek

Základová deska Tísek

Základová deska v Tísku je umístěna na pozemku, kde je těsně pod jeho povrchem skála. Obávali jsme se tedy spolu s zákazníkem, že na tuto skálu narazíme a budeme muset provádět náročné úpravy pro umístění základové desky. Při vlastní realizaci jsme byli potěšeni, že jsme na skálu nenarazili. Započali jsme tedy stavbu desky, na které měla stát montovaná dřevostavba. Průběh stavby byl bez technických komplikací, pouze jsme museli celou stavbu zvednout neplánovaně nad terén, což významně zvýšilo rozpočet stavby. Abychom cenu dokázali udržet co nejníže, využili jsme nejbližších dodavatelů zásypového materiálu. Stavba byla dokončena ještě před plánovaným termínem.

Václav Podešva

Základová deska Tísek -soupis provedených prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Výkop základových pásů
 • Úprava základové spáry
 • Montáž uzemnění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže
 • Betonáž tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště

Základová deska cena. Zajímá Vás za kolik bychom Vám zrealizovali Vaši základovou desku?

TLAČÍTKO poptávka

 

 

 

Rádi a ochotně Vám naceníme Vaše základy domu.

Nezapomeňte se níže podívat na referenci majitele této základové desky!