Základová deska Skalice u FM

Ve Skalici u Frýdku Místku proběhla stavba základové desky pro rodinný dům a garáž.

Základová deska Skalice 1

 

Stavba základové desky byla realizována na jaře roku 2013.

Prováděné práce za zakázce Základová deska – Skalice:

  • úprava terénu před započetím prací;
  • stavba základové desky rodinného domu;
  • stavba základové desky garáže k rodinnému domu;
  • ukládka kanalizačního potrubí na pozemku;
  • ukládka přívodu vodovodní přípojky od základové desky ke stávající síti dodavatele (SMVAK);
  • ukládka přívodu elektrické energie od základové desky k dodavateli energí (ČEZ);
  • ukládka čističky odpadních vod a napojení čističky na stavbu rodinného domu;
  • zhotovení hydroizolace základů;
  • zhotovení tepelné izolace základů ( obvodové izolace extrudovaným polystyrenem);
  • závěrečné  hrubé terénní úpravy;

Krátký soupis prací na základové desce ve Skalici:

Základová deska ve Skalici u FM byla zakládána v mírném svahu, což má vliv budoucí celkovou výšku rodinného domu. V prvé fázi došlo k zaměření základové desky a nastavení nulové výšky rodinného domu. Vzhledem k  většímu úhlu svahu se majitel spolu s realizátorem základové desky rozhodli, že zaříznou svah a základovou desku uloží pod původním terénem. Terénní úpravy se prováděly traktorobagrem.

Po prvotním měření a konzultacích a startovacích terénních úpravách,  započala realizace samotné základové desky, kde se po vykopání jako první připravovaly spodní základové pasy. Následovala stavba z Tritreg tvárnic, které se ručně skládaly na spodní beton základové desky. Následně se Tritreg tvárnice vylévaly  betonem B15 (více o třídách betonu). Vnitřní prostor základové desky se následně vysypal betonovým recyklátem a došlo k jeho zahutnění .

Následovala instalace ocelového  kari sita, a finální zalité betonovou směsí B20. Po vytuhnutí betonu jsme také provedli izolace základové desky. Na základovou desku se aplikovala obvodová hydroizolace spodní stavby a povrchová hydroizolace (ležatá – kde byly použity modifikované asfaltové pasy). Izolace proti radonu nebyla na stavbě použitá, jelikož to nevyžadoval radonový průzkum.

Po provedení všech výše uvedených prací byly základy domu byly připraveny na stavbu rodinného domu, což byla v tomto případě dřevostavba.

TLAČÍTKO poptávka základová deska