Základová deska Nová ves okr. Frýdek-Místek

Základová deska Nová ves okr. Frýdek-Místek

Základová deska se nacházela v řečišti v blízkosti vodního toku Ostravice.Před stavbou samotné základové desky předcházela likvidace starého dřevěného domu, roubeného typu.  Majitel si zajistil likvidaci svrchní stavby. Po domě zůstal starý betonový základ, kde jsme dle požadavků zákazníka provedli úpravy a došlo k stavbě nové základové desky. Základové rýhy byly hloubeny do zeminy, kterou mimo původních základů, tvořil z větší části hrubý štěrk. Bylo nutno dodatečné dobedňování a proarmování základových pásů.

Václav Podešva

Základová deska Nová ves okr. Frýdek-Místek – soupis provedených prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Základové pasy – výkop
 • Úprava základové spáry
 • Montáž uzemnění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže
 • Betonáž tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště
 • Provedení celoplošné hydroizolace spodní stavby

  Základová deska cena.

  Zajímá Vás za kolik bychom Vám zrealizovali Vaši základovou desku?

  TLAČÍTKO poptávka

   

   

   

  Rádi a ochotně Vám naceníme Vaše základy domu.

  Nezapomeňte se níže podívat na referenci majitele této základové desky!