Základová deska Frenštát pod Radhošťěm

Základová deska Frenštát pod Radhošťěm

Základová deska – soupis realizovaných prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Výkop základových pásů
 • Úprava základové spáry
 • Montáž uzemnění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednících tvárnic včetně výztuže
 • Betonáž tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště

 

Výstavba této základové desky byla zcela rutinní záležitost bez žádných stavebních komplikací. Ačkoliv tomu okolní terén nenapovídal překvapením bylo, že v mírně kopcovitém terénu v okolí Frenštátu se při výkopových prací nacházelo štěrkové podloží se špatnou stabilitou vyhloubených rýh. V této stavbě byl mírně komplikovanější příjezd stavební techniky přes ovocný sad.

Václav Podešva

Základová deska cena. Zajímá Vás za kolik bychom Vám zrealizovali Vaši základovou desku?

TLAČÍTKO poptávka

 

 

 

Rádi a ochotně Vám naceníme Vaše základy domu.

 

Podívejte se na referenci majitele této základové desky