Základová deska Hutisko Solanec

Základová deska Hutisko Solanec

Základová deska Hutisko Solanec – soupis provedených prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Základové pasy – výkop
 • Úprava základové spáry
 • Montáž uzemnění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže
 • Betonáž tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • provedení hydroizolace základů
 • Odbednění a úklid staveniště
 •                              

Tato základová deska byla zakládána na rovinatém travnatém pozemku na úpatí prudkého zalesněného svahu. Zemní a výkopové práce značně znepříjemňoval mokrý pozemek, který podmáčel dříve zmíněný svah dešťovou a spodní vodou. Základovou spáru bylo nutno obvodově oddrenovat a  vodu vypustit do nedalekého příkopu.

Václav Podešva

Základová deska cena. Zajímá Vás za kolik bychom Vám zrealizovali Vaši základovou desku?

TLAČÍTKO poptávka

 

 

 

Rádi a ochotně Vám naceníme Vaše základy domu.

 

Podívejte se na referenci majitele této základové desky